P R I J Z E N

  • Expeditie verhuur


    De Expeditie is lid van Lets Amersfoort. Lets wil zeggen: local economy trade system. Het is een systeem waarbinnen diensten en vaardigheden geruild worden voor een lokale ruileenheid, in Amersfoort de 'kiezel'.
    Amersfoortse Lets-leden kunnen betalen met kiezels.

    Informatie over lets: www.lets-amersfoort.nl